بلوموشن blumotion

Blumotion بلوموشن

shadow

Blumotion بسته شدن نرم

 

بلوموشن يك سيستم توسعه يافته است كه توسط بلوم ارائه گرديده است.
به لطف بلوموشن ، مبلمان و كابينت به آرامي و آساني بسته مي شود
و مهم نيست شما چقدرسخت يا به شدت درب يا كشو رو ميبنديد يا چقدر آنها سنگين باشند.

اين سيستم بسته شدن آرام در سيستمهاي جك هوائيلولا كشو و ريل بلوم بكار رفته است.

انواع بلوموشن

اقسام بلومشن به شکل ذیل است 
بلوموشن جك هوائی
بلوموشن كشو و ریل