سیستم لولا

سيستم لولايی، چند منظوره

Hinge Systems

shadow

لولا های بلوم به سه دسته کلی تقسیم می گردند

انواع لولا

Clip Top Blumotion

كليپ تاپ بلوموشن با درونی پر از رمز و راز

shadow
Clip Top

کلیپ تاپ با عملكردی اثبات شده و طراحی بسيار كامل.

shadow
Modul

مدول حاصل آزمايش های چندين سال بلوم

shadow