روز دوم چهاردهمین نمایشگاه یراق آلات ، ماشین آلات و مبلمان – دوشنبه 1394/11/12